top of page

Tema: "Jeg er den, Jeg er"

Vi møder Gud på mange måder gennem Skriften. Gud er en ånd, der svæver over vandene, han er en skysøjle der går foran, han er en hvisken i vinden, han er en due, der daler, han er en Menneskesøn, han er en ridder på en hvid hest. Gud har for os at se mange ansigter, og så er han tilmed treenig. Hvad afslører disse mange skikkelser om den ene, treenige Gud, som er Alfa og Omega, den eneste sande Gud fra evighed til evighed? Det vil vi dykke ned i på Hadsund Bibelcamping 2023.

 

Vi har forberedt både bibeltimer og aftenmøder ud fra emner, der belyser forskellige karaktertræk hos den treenige Gud. Der er både gjort plads til de karaktertræk, vi ofte taler om, og de karaktertræk, vi måske ikke så ofte taler om. Der bliver stillet store og svære spørgsmål, og der bliver gjort plads til, at vi nogle dage i ærefrygt må erkende, at Gud er større, end vi kan forstå.

bottom of page