Tema: Hvem er du som...?

IMG_6228.jpg

Spørgsmålet er komplekst. For hvad definerer et menneske: arbejde, nationalitet, historie, religion, køn? Alt efter konteksten tager man de ord frem, man synes passer. Men ofte med en tøven. For er det alt, der er at sige? Og er det dækkende? Med globalisering og internettet er mængden af definerende ord blevet enorm. Hvad skal jeg vælge?

Hvem og hvad har definitionsretten over os, når det handler om vores identitet? Er det stemmerne på nettet, tidens mange ord, egne omskiftelige følelser, traumatiske oplevelser, biologiske fakta?   

Som kristne lader vi Gud få den første definitionsret. Og det medfører et valg af autoritet. Stoler vi mere på ham end på de andre stemmer? Vover vi at lægge noget så grundlæggende som identitet over i Guds hænder, og sige: din vej, din vilje, din definition?